نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان با مدیران کتابخانه مرکزی دانشگاه

اعضای شورای صنفی دانشجویان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۷/۱۵ در دفتر مدیریت محترم اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه حضور یافتند و انتظارات و درخواست‌های دانشجویان از کتابخانه مرکزی را مطرح کردند. در این جلسه اعضای شورای صنفی، سرکار خانم دکتر نعمتی انارکی (مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی)، جناب آقای کامکار (مدیر پایش و ارزیابی مدیریت اطلاع‌رسانی) و سرکار خانم‌ها تمجید، فرجی و رحمتی (سرپرستان مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی) حضور داشتند و خدمات، فعالیت‌ها و فضاهای درخواستی دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمن استقبال و تقدیر سرکار خانم دکتر نعمتی از افزایش ارتباط بین دانشجویان و پرسنل کتابخانه مرکزی، طرفین بر لزوم تداوم برگزاری این جلسات تاکید کردند.

همچنین در پایان جلسه، اعضای شورای صنفی دانشجویان از بخش‌های مختلف کتابخانه بازدید کردند.

*/انتهای خبر