برگزاری جلسه با کتابداران کتابخانه های دانشگاه در کتابخانه مرکزی

به منظور هماهنگی‌های لازم در خصوص خرید منابع در سال ۱۳۹۸ از نمایشگاه کتاب تهران، جلسه‌ای با حضور کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۹-۱۲ در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این جلسه، مسئولین کتابخانه‌های دانشگاه حضور داشتند. پس از گزارش سرکار خانم دکتر نعمتی از خرید سال ۱۳۹۷ و نتایج ارزیابی‌های وزارت بهداشت، جناب آقای کامکار برنامه‌های خرید سال بعد را تشریح کردند.

همچنین در دیگر بخش‌های این جلسه، خانم‌ها رحمتی، خیرآبادی و تمجید درمورد پروژه فهرستگان پایان‌نامه‌های دانشگاه و برنامه‌های عملیاتی سال جاری و سال بعد  توضیحات لازم را دادند.

*/انتهای خبر