برگزاری جلسه هم‌اندیشی فهرستگان پایان‌نامه‌های دانشگاه با کتابداران دانشگاه

جلسه هم‌اندیشی فرایند عملیاتی طرح فهرستگان پایان‌نامه‌های دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۸ در طبقه همکف کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر نعمتی انارکی (مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی)، خانم رحمتی (سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات) و خانم خیرآبادی (کارشناس نرم افزار کتابخانه) و جمعی از کتابداران کتابخانه های تابعه حضور داشتند. فرایند پیاده‌سازی این طرح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و صورتجلسه موارد توافق شده تهیه گردید.

*/پایان خبر