کارگاه آموزشی نرم افزار Endnote در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

پنجمین کارگاه کتابخانه در سال جاری با موضوع ENDNOTE  برگزارشد. این کارگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار گردید. مدرس کارگاه سرکار خانم وصال آزاد بودند و جامعه هدف این کارگاه را  پژوهشگران دانشگاه تشکیل می دادند.

برای دریافت فیلم آموزشی کامل به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

 

*/ انتهای خبر