کارگاه Applied survival Analysis in demographic and and health در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

کارگاه Applied survival Analysis in demographic and and health که از طرف مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت تشکیل شد در روزهای ۱۵  و ۱۶ تیر در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ برگزار گردید. مدرس این کارگاه دو روزه آقای دکتر عرفانی بودند.

درصورتی‌که در این کارگاه آموزشی حضور داشته اید می‌توانید برای دریافت فیلم کامل آن به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

*/انتهای خبر