کارگاه های آموزش ضمن خدمت کارکنان در نیمه اول سال ۹۸

لیست کارگاه های آموزش ضمن خدمت کارکنان در نیمه اول سال ۹۸ اعلام شد. در فایل پیوست می توانید اطلاعات مربوط به این کارگاه ها را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم محفوظی (۸۶۷۰۵۱۰۱) تماس بگیرید.

دریافت فایل: لیست کارگاه های نیمه اول سال ۱۳۹۸