جلسه بررسی برنامه عملیاتی اختصاصی سال ۹۸ برگزار شد.

جلسه بازنگری برنامه عملیاتی اختصاصی مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه در روز شنبه مورخ ۱۱/۸/۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار شد.

سرکار خانم دکتر لیلا جانانی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، سرکار خانم اسلامی معاونت کتابخانه مرکزی، سرکار خانم یوسفی مسئول IT کتابخانه مرکزی و سرکار خانم‌ها بهادری، فرجی و رحمتی روسای گروه‌های مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در این جلسه حضور داشتند و به بررسی و بازنگری برنامه عملیاتی اختصاصی این مدیریت پرداختند.

*/انتهای خبر