قطعی شبکه اینترنت کتابخانه مرکزی

به اطلاع می‌رساند شبکه اینترنت کتابخانه مرکزی تا اطلاع ثانوی قطع می‌باشد.به محض برطرف شدن اختلال، اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است استفاده از شبکه داخلی و وب‌سایت‌های دانشگاه امکان‌پذیر می‌باشد.