رفع اختلال اینترنت کتابخانه مرکزی

 

*** پیرو اطلاعیه قطعی اینترنت کتابخانه مرکزی از تاریخ ۹۸/۹/۶، به اطلاع می رساند اختلال اینترنت برطرف شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.***