حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی در کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی به مناسبت هفته پژوهش- ۹۸/۱۰/۱