عدم دسترسی به ESI و JCR

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی:
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی JCR و ESI تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد. بدیهی است درصورت اتصال و دسترسی به این پایگاهها ، اطلاع رسانی خواهد شد.