بازدید کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی (علوم پزشکی) از کتابخانه مرکزی

بازدید کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی (علوم پزشکی) از بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی و آشنایی با خدمات و امکانات این کتابخانه- روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۴

*/انتهای خبر