معرفی کتابداران برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی کتابداران برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران در “سومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت” – آبان ماه ۱۳۹۸