تعطیلی کتابخانه مرکزی در روز دوشنبه ۱۶ دی ماه

براساس تصمیم هیئت محترم دولت، فردا دوشنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تعطیل می‌باشد.