کارگاه “جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی بالینی” برگزار شد.

کارگاه “جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی بالینی و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی” در روزهای شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ و یکشنبه ۹۸/۱۰/۲۲ در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی و با تدریس خانم دکتر کمالی و خانم وصال برگزار شد. در این کارگاه جمعی از کتابداران و پزشکان حضور داشتند.

برای تهیه فیلم آموزشی این کارگاه به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

لیست شرکت کنندگان در کارگاه دوروزه “جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی…”

محتوای آموزشی کارگاه:

 Clinical key

 Embase Database

 Ovid Database

 Up to Date 1

 Up to Date 2

 

*/انتهای خبر