کارگاه “جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی بالینی” برگزار شد.

کارگاه “جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی بالینی و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی” در روزهای شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ و یکشنبه ۹۸/۱۰/۲۲ در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی و با تدریس خانم دکتر کمالی و خانم وصال برگزار شد. در این کارگاه جمعی از کتابداران و پزشکان حضور داشتند.

برای تهیه فیلم آموزشی این کارگاه به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

*/انتهای خبر