فعال شدن بخش نظرسنجی خدمات کتابخانه مرکزی

به اطلاع می‌رساند بخش نظرسنجی از خدمات و فعالیتهای بخش های مختلف کتابخانه مرکزی در وب سایت “مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه” راه اندازی شد. امیدواریم با مشارکت در این نظرسنجی، ما را در ارائه بهتر خدمات یاری کنید.
برای دسترسی به این بخش روی لینک زیر کلیک کنید.
http://centlib.iums.ac.ir/?page_id=5277
همچنین این فرم‌ها از طریق وب سایت مدیریت نیز قابل دسترس می باشد.

*/انتهای خبر