برگزاری جلسه بازنگری آئین‌نامه‌های کتابخانه مرکزی

جلسه بازنگری آئین‌نامه‌های کتابخانه مرکزی ۹۸/۱۱/۲۸ در دفتر مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه برگزار شد.

*/انتهای خبر