کارگاه آموزشی “مدیریت خشم” در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی “مدیریت خشم” روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر آقاجانی بودند. افرادی که در این کارگاه شرکت داشتند، می‌توانند جهت دریافت فیلم و اسلایدهای کارگاه به طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.