کاهش ساعت کاری کتابخانه مرکزی

 

به اطلاع می رساند به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش ساعت رسمی ادارات دولتی تهران، ساعت کاری کتابخانه مرکزی تا اطلاع ثانوی به ۸ الی ۱۳ کاهش یافت.