چهارمین مسابقه‌ی مهارتهای سواد اطلاعاتی

قابل توجه کتابداران،فارغ التحصیلان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

چهارمین مسابقه ی مهارتی سواد اطلاعاتی توسط یابش برگزار می گردد. سوالات بصورت تشریحی خواهد بود. موضوعات مورد سوال عبارت خواهند بود از سنجش مهارت های شناخت پایگاه های اطلاعاتی، استخراج فراداده، مهارت های جستجو، شناخت نرم افزارهای کاربردی، سوادهای نوظهور، علم سنجی.

تاریخ برگزاری: یکشنبه دهم فروردین ماه ۱۳۹۹

مخاطبان : کتابداران، دانشجویان،فارغ التحصیلان علم اطلاعات و کتابداری

برای شرکت در این مسابقه، لطفا در وب سایت http://yabesh.ir/7283 ثبت نام کنید.