عدم دسترسی به پایگاه های ovid و uptodate

دسترسی به پایگاه های OVID و Uptodate تا اطلاع ثانوی قطع می باشد. درصورت برقراری دسترسی مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.