سالن طبقه ۵ کتابخانه مرکزی با ۵۰ درصد ظرفیت درحال حاضر برقرار است

کاربران گرامی

با سلام

به اطلاع می رساند کتابخانه مرکزی  با رعایت اصول بهداشتی اقدام به بازگشایی سالنهای مطالعه سالن طبقه ۵ کتابخانه مرکزی،   با ۵۰ درصد ظرفیت، درحال حاضر  کاربران تحصیلات تکمیلی و دکترا ، صرفا با ماسک می توانند در سالن حضور پیدا بکنند و لذا از پذیرش عزیزان بدون ماسک و بعد از تکمیل ۵۰ درصد ظرفیت سالن  معذور خواهیم بود.