ابلاغیه جدید ستاد کرونا و تعطیلی سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی

به اطلاع می رساند با توجه به ابلاغیه جدید ستاد کرونا، سالن مطالعه طبقه پنجم تا  اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. سایر سالن های مطالعه نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشند.