کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات:دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران،را با مجموعه‌ای از نشست‌های موضوعی مرتبط در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد کرد. در این کنگره ارتباط و تأثیرگذاری تحول دیجیتال بر علوم اطلاعات از منظرهای مختلف، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.در این راستا دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «نیازهای اطلاعاتی و خدمات کتابخانه‌های پزشکی متأثر از تحول دیجیتال» به دبیری خانم دکتر فرزانه فضلی (معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت) در فضای ادوبی کانکت انجمن برگزار خواهد شد.
مهمانان این پیش‌نشست، آقای دکتر علی رشیدی (مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) و خانم الهام شریف‌پور (دانشجوی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی) خواهند بود.
علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک (http://learning.ilisa.ir/medp)، در بستر ادوبی کانکت، در نشست حضور یابند.