برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص دسترس پذیری پایان نامه ها و تصمیم در خصوص برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی کتابخانه

جلسه هم اندیشی در خصوص دسترس پذیری پایان نامه ها و تصمیم در خصوص تعداد و نحوه برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۱۲/۱۹ در دفتر معاونت کتابخانه مرکزی دانشگاه و با حضور سرکار خانم دکتر آذر اسلامی معاونت محترم کتابخانه مرکزی، سرکار خانم دکتر کمالی سرپرست گروه خدمات علم سنجی و پایش، سرکار خانم بهادری سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات،  جناب آقای محمودی سرپرست گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی و سرکار خانم نوربخش مسئول روابط عمومی مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی برگزار شد.