جلسه معاونت کتابخانه مرکزی با گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی

جلسه معاونت کتابخانه مرکزی با گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی جهت شیوه های اطلاع رسانی بهینه و پاسخگویی به کاربران وتوضیحاتی از برنامه های سال آینده در خصوص  خدمات و  برنامه ها و دوره های آموزشی روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ برگزار گردید.