مرکز مرور سیستماتیک

با توجه به افزایش مطالعات مروری، تیم ها، سازمان ها و سیستم های دانش برای حمایت از تولید و استفاده از مطالعات نیاز به چنین مرکزی بسیار مشهود است. مرور سیستماتیک یا مرور نظام مند متون عبارت است از اقدام هماهنگ برای شناسائی سیستماتیک کلیه پژوهش های اولیه در دسترس، ارزیابی نقادانه این پژوهش ها و سنتز داده های مطالعات با کیفیت مطلوب (و در بعضی موارد آنالیز کمی آنها) با یک روش استاندارد و نظام مند که برای پاسخ دادن به یک سوال مرتبط به سلامت انجام می شود. در هر تیم مرور نظام مند حضور حداقل یک متخصص علم اطلاعات برای همکاری در جستجو و بازیابی اطلاعات به شیوه علمی و تخصصی و نظام مند با فرمول بندی استاندارد ضروری است.

مشاوره پژوهشی (شامل راهنمایی در انتخاب مجله مناسب، جستجو بازیابی منابع، رفرنس دهی و …) از ابتدای دهه ۸۰ توسط متخصصین علم اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود. از سال ۹۳ با تلاش های خانم دکتر نعمتی و با همکاری آقای دکتر برادران و متخصصان علم اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران خانم ها رزمگیر، تمجید، کمالی، نوربخش، فرجی، وصال، نجفی گام های مهمی در شکل گیری هسته اولیه مرکز  مرور سیستماتیک برداشته شد. پژوهشگران می توانند با مراجعه به کتابخانه مرکزی به همکار پژوهشی خود معرفی شوند.