مرکز مرور سیستماتیک

با توجه به افزایش مطالعات مروری، تیم ها، سازمان ها و سیستم های دانش برای حمایت از تولید و استفاده از مطالعات نیاز به چنین مرکزی بسیار مشهود است. مرور سیستماتیک یا مرور نظام مند متون عبارت است از اقدام هماهنگ برای شناسائی سیستماتیک کلیه پژوهش های اولیه در دسترس، ارزیابی نقادانه این پژوهش ها و سنتز داده های مطالعات با کیفیت مطلوب (و در بعضی موارد آنالیز کمی آنها) با یک روش استاندارد و نظام مند که برای پاسخ دادن به یک سوال مرتبط به سلامت انجام می شود. در هر تیم مرور نظام مند حضور حداقل یک متخصص علم اطلاعات برای همکاری در جستجو و بازیابی اطلاعات به شیوه علمی و تخصصی و نظام مند با فرمول بندی استاندارد ضروری است.

مشاوره پژوهشی (شامل راهنمایی در انتخاب مجله مناسب، جستجو بازیابی منابع، رفرنس دهی و …) از ابتدای دهه ۸۰ توسط متخصصین علم اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شد. از سال ۹۷ با تاسیس “شبکه مرور نظام مند” دانشگاه، متخصصان سرچ استراتژی کتابخانه مرکزی، با هماهنگی این مرکز به فعالیتهای تخصصی خود ادامه می دهند.

جهت ارتباط با شبکه مرور نظام مند دانشگاه و استفاده از خدمات آن، اینجا کلیک کنید.