قوانین و دستورالعمل‌ها

 • رعایت شئونات و حجاب اسلامی در کتابخانه الزامی است.
 • رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است.
 • استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیدا ممنوع است.
 • خوردن و آشامیدن در کتابخانه اکیدا ممنوع است.
 • قدم زدن در سالن در حین مطالعه اکیدا ممنوع است.
 • جابجایی صندلی های سالن مطالعه در محیط کتابخانه ممنوع است.
 • کتاب فقط به اعضای کتابخانه و با کارت عضویت امانت داده میشود.
 • فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی پاسخگو خواهند بود.
 • درصورت رزرو کتاب، اولویت با رزرو کننده اول می‌باشد.
 • در موارد خاص از قبیل امتحانات و یا کمبود تعداد نسخه، تمدید با نظر مسئول کتابخانه امکان پذیر است.
 • کتب مرجع، نشریات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند.
 • برای مراجعان غیر عضو، استفاده و مطالعه در سالن کتابخانه با نظر مسئول کتابخانه بلامانع است.
 • تمدید کتاب‌هایی که با تاخیر بازگردانده میشوند، امکان‌پذیر نیست.
 • در صورت تأخیر در بازگشت و یا مفقود شدن کتاب امانتی، طبق آیین نامه امانات و استفاده ازمنابع کتابخانه عمل خواهد شد.