کارگاه ها و همایش ها

عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
دریافت محتوای آموزشی
اخلاق در پژوهش ۹۸/۱۰/۱۵ دکتر سعیدی طهرانی
جستجوی منابع الکترونیکی ۹۸/۱۰/۸ خانم‌ها مرادزاده و رزمگیر
MBA ۹۸/۱۰/۴
اخلاق در پژوهش ۹۸/۱۰/۲ جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مرور نظام‌مند و متاآنالیز ۹۸/۹/۲۴ آقایان دکتر کبیر، دکتر برادران و دکتر کبیری مرور نظام مند و متاآنالیز
استفاده از نرم افزار مدیریت منابع Endnote برای کتابداران ۹۸/۹/۱۷ خانم وصال جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
اصول پایه روش تحقیق ۹۸/۹/۱۳ آقای جولانی اصول پایه روش تحقیق
پروپوزال‌نویسی و روش تحقیق ۹۸/۹/۴ خانم دکتر قالیچی Reasearch method
مندلی (Mendeley) ۹۸/۸/۱۲ خانم ترابی Mendeley
مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک ۹۸/۷/۱۵ آقای دکتر نوروزی چاکلی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Camtasia ۹۸/۶/۲۶ خانم دکتر عمرانی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
ارزیابی وبسایتها ۹۸/۶/۲۵ ——- جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
چگونه مقاله منتشر کنیم؟ ۹۸/۶/۲۴ خانم دکتر قالیچی Publish
چگونه مقاله بنویسیم؟ ۹۸/۶/۲۳ خانم دکتر قالیچی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
پروپزال نویسی ۹۸/۶/۱۶ خانم دکتر قالیچی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۶/۱۳ دکتر مرتضوی search strategy
جستجوی منابع الکترونیک(برنامه عملیاتی) ۹۸/۶/۱۲ خانم زاهدی- خانم ترابی sciencedirect

 

جستجوی پیشرفته برای مرور نظام مند ۹۸/۶/۱۰ دکتر پورنقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی منابع الکترونیک(برنامه عملیاتی) ۹۸/۶/۹ آقای دکتر پناهی- خانم فرجی NOUPA Presentation
In design ۹۸/۶/۶ و ۹۸/۶/۱۰ و ۹۸/۶/۱۳ آقای دکتر عظیمی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Visio ۹۸/۶/۵ —— جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
راه کارهای بهره گیری از شبکه های اجتماعی توسط پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ۹۸/۶/۲ خانم دکتر مرادی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۹۸/۵/۱۶ دکتر صدقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کاربرد آمار در علم سنجی ۹۸/۵/۱۳ آقای دکتر هویدا جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
روش شناسی پژوهش کیفی ۹۸/۵/۹ و ۹۸/۵/۱۴ و ۹۸/۵/۲۷ و ۹۸/۵/۲۸ و ۹۸/۶/۳ و ۹۸/۶/۴ دکتر رنجبر Data Analysis
STATA ۹۸/۵/۵/ و ۹۸/۵/۷ و ۹۸/۵/۸ آقای تنها و خانم دکتر جانانی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۵/۲ دکتر صدقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی پیشرفته ۹۸/۴/۳۰ خانم رزمگیر search for SR
Hot Topics ۹۸/۴/۲۶ خانم دکتر کمالی  hot topic
SPSS ۹۸/۴/۲۵ و ۹۸/۴/۲۹ و ۹۸/۵/۱ خانم دکتر جانانی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Camtasia ۹۸/۴/۲۴ خانم دکتر عمرانی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سواد اطلاعاتی ۹۸/۴/۲۳ خانم ترابی information literacy
جستجوی پیشرفته برای مرور نظام مند ۹۸/۴/۲۲ خانم آل طه جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۴/۱۹ آقای دکتر پناهی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Endnote ۹۸/۴/۱۸ خانم وصال EndNote Workshop
تربیت پژوهشگر ۹۸/۴/۱۷ دکتر پورنقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Applied Survival Analysis in Demographic and Health Studies ۹۸/۴/۱۵ و ۹۸/۴/۱۶ دکتر عرفانی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۸/۴/۱۲ خانم صنیعی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۸/۴/۵ خانم‌ها رزمگیر و مرادزاده جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
افزایش رویت پذیری پژوهشهای علوم پزشکی (Research Visibility) ۹۸/۴/۳ دکتر مرادی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
آموزش وب سایتهای دانشگاهی ۹۸/۴/۲ آقای محمودی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کاربرد آمار در کتابداری ۹۸/۴/۱ آقای دکتر هویدا جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۲ ۹۸/۳/۲۹ آقای دکتر صدقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سرچ پیشرفته ۹۸/۳/۲۸ خانم مینا مرادزاده Google Scholar

ResearcherID

ثبت اختراع pct ۹۸/۳/۲۶ دکتر براتی، دکتر زینی وند pct
مبتنی بر شواهد ۹۸/۳/۲۵ خانم آل طه The Need for Evidence

Answering clinical Questions

استراتژی جستجو ۹۸/۳/۲۲ خانم صنیعی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
طراحی گزارشات مطالعات بالینی ۹۸/۳/۲۱ خانم دکتر جانانی Standard Reporting
نشست دو: نرم افزار کتابخانه ۹۸/۳/۱۹ خانم خیرآبادی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
SPSS2 ۹۸/۳/۸ خانم باقریان  ۲ SPSS     spss   spss98-3-2
SPSS1 ۹۸/۳/۱ خانم باقریان spss
وزارتخانه اردیبهشت ۹۸ ——- Information Mastery Workshop
نشست یک: استراتژی های جستجو ۹۸/۲/۲۹ خانم دکتر کمالی search strategy
نرم افزار مالی ۹۸/۲/۲۸ خانم مولایی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه‌های نوپا ۹۸/۲/۲۵ خانم سلیمانپور جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۱ ۹۸/۲/۱۸ آقای دکتر صدقی google scholar

  h and g index

  intro to scientometrics

  isi and other tools

  scopus

استراتژی جستجو ۹۸/۲/۱۱ آقای دکترپناهی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
تبحر اطلاعاتی در علوم پزشکی بالینی ۹۸/۲/۹ آقای دکتر برادران جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topic ۹۸/۲/۴ خانم دکتر کمالی ۴-۲-۹۸ hot topic
کارگاه مقاله نویسی ۹۸/۱/۲۱ و ۹۸/۱/۲۵ و ۹۸/۱/۲۸ و ۹۸/۲/۴ و ۹۸/۲/۸ و ۹۸/۲/۱۵ آقای دکتر اکبر شفیعی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه تولید محتوا ۹۸/۱/۲۰ آقای مهندس شیرازی نژاد جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه مقاله نویسی ۹۸/۱/۱۸ —— جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه‌های برگزارشده در سال ۱۳۹۷
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
دریافت محتوای آموزشی
Camtasia ۹۷/۱۲/۲۱ آقای مهندس شیرازی نژاد جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
تولید محتوای الکترونیکی ۹۷/۱۲/۲۰ خانم شکارچی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مقاله نویسی ۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۷/۱۲/۱۹ و ۹۷/۱۲/۲۲ آقای دکتر شفیعی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
PowerPoint (پیشرفته) ۹۷/۱۲/۱۴ آقای مهندس شیرازی نژاد جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
خلاقیت و نوآوری ۹۷/۱۲/۱۲ آقای مهندس برزگر جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Eprints ۹۷/۱۲/۱۱ خانم تمجید جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۹۷/۱۲/۸ خانم مالگرد   scientometrics ISID ORCIDscopus
تولید محتوای الکترونیکی ۹۷/۱۲/۷ خانم دکتر محمدی و آقای مهندس روستا جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۷/۱۲/۱ خانم مالگرد جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
پژوهش در آموزش ۹۷/۱۱/۳۰ آقای دکتر کبیر و همکاران جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topics ۹۷/۱۱/۱۷ خانم سلیمانپور جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Stata ۹۷/۱۱/۱۶ آقای تنها جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
آموزش پردازش اسناد ۹۷/۱۱/۱۵ آقای مهندس ظهیری جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مرور سیستماتیک ۹۷/۱۱/۹ و ۹۷/۱۱/۱۰ خانم دکتر قالیچی و همکاران جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدل جغرافیایی بررسی شاخص‌های عدالت ۹۷/۱۱/۸ وزارت بهداشت جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Stata ۹۷/۱۱/۳ و ۹۷/۱۱/۷ آقای تنها جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی اختراعات سلامت ۹۷/۱۰/۳۰ مهندس میترا امین‌لو  جستجوی اختراعات سلامت
شاخص‌های علم‌سنجی ۹۷/۱۰/۲۶ آقای دکتر صدقی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Click View ۹۷/۱۰/۱۹ و ۹۷/۱۰/۲۰ —— جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topics ۹۷/۱۰/۱۹ خانم کمالی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Business Plan ۹۷/۱۰/۱۰ , ۹۷/۱۰/۱۸ آقای دکتر پورنیک جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
ارتقای نشریات ۹۷/۱۰/۸ آقای میرزایی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Visio ۹۷/۱۰/۴ و ۹۷/۱۰/۵ آقای دکتر عظیمی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت راهبردی بیمارستانها ۹۷/۱۰/۳ و ۹۷/۱۰/۹ —- جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت سایت ۹۷/۱۰/۱ آقای مهندس بنایی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستو در Scopus, science direct, mendeley ۹۷/۹/۲۴ آقای مهندس اعظمی   Scopus, science direct, mendeley
Eprints ۹۷/۹/۲۴ خانم تمجید   Eprints
مقدمه ای بر بیوانفورماتیک ۹۷/۹/۱۹ گروه بیوانفورماتیک   introduction to Bioinformatics
ارزیابی علم و علم سنجی ۹۷/۹/۱۲ خانم فرجی  ارزیابی علم و علم سنجی
PowerPoint ۹۷/۹/۶ آقای دکتر عظیمی جهت دریافت فیلم، به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت زمان ۹۷/۸/۲۶ دکتر راشدی   Time Management
فهرستنویسی و نمایه‌سازی ۱۳۹۷/۸/۱۲ و ۱۳۹۷/۸/۱۳ خانم بهادری   Cataloging
جستجو در اینترنت پیشرفته ۱۳۹۷/۷/۲۴ آقای دکتر عظیمی  Internet search
پروپوزال نویسی ۱۳۹۷/۷/۱۷ خانم دکتر قالیچی  روش تحقیق مقدماتی
آموزش نرم افزار EndNote ۱۳۹۷/۷/۹ , ۱۳۹۷/۷/۳۰ خانم وصال  EndNote
آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران ( نوپا) ۱۳۹۷/۶/۲۲ خانم فرجی  نوپا
Eprints ۱۳۹۷/۶/۱۹ خانم تمجید  Eprints
پژوهش در نظام سلامت (HSR) ۱۳۹۷/۵/۸ و ۱۳۹۷/۵/۱۰ آقای دکتر رنجبر   پژوهش در نظام سلامت (HSR)
یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research) ۱۳۹۷/۴/۱۹ و ۱۳۹۷/۶/۶ خانم کمالی  یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research)
ایجاد حساب کاربری DOAJ ۱۳۹۷/۴/۲ خانم عبدالهی  ایجاد حساب کاربری DOAJ
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۳۱ خانم بهروزیان  آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۳۹۷/۳/۲۱ آقای اعظمی  آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
ProQuest ۱۳۹۷/۳/۷ خانم کمالی   ProQuest Platform
آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۳/۵ خانم رزمگیر آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی
ایجاد حساب کاربری Google Scholar ۱۳۹۷/۲/۳۰ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری Google Scholar
آشنایی با سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۲/۱۹ خانم ها رزمگیر و وصال آزاد  آشنایی با سامانه علم سنجی
تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا) ۱۳۹۷/۲/۴ خانم زهرا فرجی تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا)
Power Point ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ خانم دکتر عمرانی  Workshop power point