علم سنجی و انتشارات

مقدمه:

علم سنجی دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد.
شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد.

اهداف و فعالیتها:

هدف از واحد علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت‌های فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هر گرایش علمی و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد. همچنین علاوه بر سنجش تحقیقات و تولیدات علمی، اقدام به ارزیابی و تعیین معیارهای مدیریتی مانند بودجه، جایگاه و بازده علمی در دانشگاه‌ و مراکز علمی می‌نماید.
اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد

براساس معیارهای مطرح شده می توان کارکردهای مطالعات علم سنجی را به شرح زیر بیان کرد:

 • مطالعه کمّی و اندازه گیری علم
 • مطالعه تاریخی و جامعه شناختی علم و دانش
 • ارزیابی اولویت ها، چشم اندازها و ظرفیت های مراکز پژوهشی و دانشگاه ها
 • کمک به برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی در تخصیص بودجه و توازن بودجه با هزینه
 • شناخت الگوهای ارتباطاتی در جوامع علمی
 • تعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه های گوناگون
 • ترسیم ساختار علم و دانش به طور کلی
 • ترسیم ساختار موضوعات و حوزه های علمی خاص
 • نمایش ساختار علمی حوزه های موضوعی خاص
 • طراحی نقشه علمی کشور
 • ارزیابی وضعیت علوم و فناوری در کشور و سازمان
 • ابداع شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری توسعه علم و فناوری
 • مطالعه ارتباطات میان رشته ای
 • روشن نمودن روابط میان حوزه های مختلف دانش، سنجش روابط میان رشته ای موضوعات و ارتباطات علمی
 • ارزیابی و رتبه بندی انتشارات
 • ارزیابی و سنجش عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان، سازمان ها، دانشگاه ها، کشورها و …
 • تعیین سهم یک کشور، دانشگاه  یا سازمان در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی
 • سنجش عملی فعالیت های اعضای هیأت علمی
 • تهیه گزارش رشد علمی یک کشور
 • ردگیری روند تولید و اشاعه دانش های مختلف
 • آینده پژوهی در حوزه های موضوعی مختلف
 • بررسی غیرمستقیم شیوه های تولید، کسب و اشاعه اطلاعات علمی
 • مطالعه رشد متون در موضوعات خاص
 • اندازه گیری تأثیر انتشارات و رتبه بندی انتشارات بر اساس اهمیت آن ها
 • ردیابی انتشار اندیشه ها و مطالعه الگوهای انتشاراتی
 • تحلیل کمّی در مورد تولید، توزیع و استفاده از متون منتشر شده
 • تعیین مجلات هسته، معرفی نویسندگان برتر و مقالات پراستفاده
 • شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع علمی در حوزه های موضوعی مختلف به منظور استفاده پژوهشگران
سامانه های علم سنجی:
راهنماها:

 

آئین نامه ها:
نیروی انسانی و اطلاعات تماس:
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس ایمیل آکادمیک
سرکارخانم زهرا فرجی سرپرست گروه علم سنجی  و  پایش ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲ sci@iums.ac.ir
سرکار خانم مریم السادات رزمگیر ادمین سامانه علم سنجی ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲ research.sap@iums.ac.ir
سرکار خانم محبوبه شعبانی ادمین سامانه  انتشارات دانشگاه  ( مداد) ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱ books@iums.ac.ir
سر کار خانم نظری کارشناس   انتشارات ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶ books@iums.ac.ir
سر کار خانم قاسمی کارشناس کتاب ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶ books@iums.ac.ir
سر کار خانم خطیریان کارشناس نشریات ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴ iums.journal@journals.iums.ac.ir
سر کار خانم عبدالهی  کارشناس نشریات  ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶ iums.journal@journals.iums.ac.ir
سر کار خانم عباس پور  ادمین سامانه تشویق مقالات ۰۲۱۸۶۷۰۲۵۳۰ sci@iums.ac.ir
  سرکار خانم بهنیا کارشناس کارگاه های پژوهشی ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۳ sci@iums.ac.ir
آدرس:

تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه همکف.

ساعت کاری:

روزهای شنبه تا چهارشنبه (بجز ایام تعطیل رسمی)، از ساعت ۸ الی ۱۵:۱۵