خرید منابع از نمایشگاه‌ها

کاربران گرامی:

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر و یا دانلود و تکمیل “فرم پیشنهاد خرید”، نظرات خود جهت خرید منابع به کتابخانه مرکزی ارسال کنید.

کاتالوگ ناشران برای نمایشگاه سال ۱۳۹۸ در پایین صفحه قابل دانلود است.

دریافت فرم پیشنهاد خرید: request form

روش‌های ارسال فرم پیشنهاد خرید: 

  1. پست الکترونیک کتابخانه مرکزی: softlib@iums.ac.ir
  2. از طریق فرم زیر:

عنوان کتاب:

نویسنده:

ناشر:

سال نشر:

ISBN:

کتابخانه مورد نظر:

تعداد نسخه مورد نیاز:

نوع کاربری:

ارسال فایل:

**تذکر مهم: برای سفارش خرید کتاب، ذکر دقیق شماره شابک (ISBN) ضروری است. لطفا در تکمیل این قسمت دقت کنید.
*** لازم به ذکر است سفارشات ارسالی شما پس از بررسی در کارگروه سفارشات بر اساس اولویتهای تعیین شده، نهایی می‌گردد.

******************************************************

کاتالوگ ناشران

پارسیان۱

پارسیان جدید

دانش ارزین- فنی مهندسی دانش ارزین- علوم انسانی دانش ارزین- پزشکی و داروسازی
کتاب آفتاب کتاب کاسپین کوکب قشم- علوم انسانی کوکب قشم- علوم پایه
کوکب قشم- پزشکی کوکب قشم- فنی و مهندسی سال انتشارات سلامت- علوم انسانی
انتشارات سلامت- علوم پایه انتشارات سلامت- علوم پزشکی انتشارات سلامت- مهندسی انتشارات آوند دانش (وایلی)- علوم انسانی
انتشارات آوند دانش(وایلی)- پزشکی انتشارات حیدری (فارسی) انتشارات حیدری (لاتین) آناطب
نشر جامعه نگر (کتابنامه فارسی) نشر جامعه نگر (کتابنامه لاتین) مک گروهیل ویژه نشر
دانش گستران آثار برتر انتشارات ارجمند