فایل های آموزشی ویدیویی

 

 

معرفی برترین کتابخانه های جهان

Clinical Key(Part II) 

بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور

سامانه منبع یاب (Part II)
Clinical Key(Part I) 

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور
سامانه منبع یاب (Part I)
سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌ها (مداد)
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
انتخاب مجله برای مقاله (۵)
انتخاب مجله برای مقاله (۴)
انتخاب مجله برای مقاله (۳)
انتخاب مجله برای مقاله (۲)
انتخاب مجله برای مقاله (۱)
تاریخچه طب
Differences Pubmed, PMC & Medline 
open access mega journals
open access journals- part 1
ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه ایران
نمایه سازی موضوعی 
ابزارهای جستجوگر وب

فاکتورهای اثرگذار بر میزان استنادها
publons

Hot Topic- Part 3
(HOT TOPIC-PART 4 (LAST PART

Hot Topic- Part 1
Hot Topic- Part 2