سالن‌های اجتماعات کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه اسفند ۳  

————————–

 

————————–

کارگاه فرآیندهای علم سنجی و مدیریت پروفایلهای پژوهشی

۱۲-۸

یکشنبه اسفند ۴ MBA ۱۸-۱۴  

————————–

آزمون کتبی دستیاران

۳۰ /۸ – ۱۲

دوشنبه اسفند ۵ دوره های آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ۱۲-۱۰ کارگاه افلای ۱۷-۱۳ انتخاب نشریه برای مقالات علمی

۱۲-۹

کارگاه اسکی ۱۶-۱۳

سه شنبه اسفند ۶  

————————–

 

————————–

کارگاه آموزشی نرم افزار GIS

۱۶-۸

چهارشنبه اسفند ۷ جلسه هم اندیشی اساتید ۸-۱۳

MBA ۱۸-۱۴

 

————————–

کارگاه آموزشی نرم افزار GIS

۱۶-۸ 

پنجشنبه اسفند ۸  

————————–

 

————————–

آزمون دستیاران روانپزشکی pmp

۱۲-۸