سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه فروردین ۱۷  ————————   ————————  ————————
یکشنبه فروردین  ۱۸  

————————

 

————————

مقاله نویسی

۱۳-۱۷

دوشنبه  فروردین  ۱۹  ————————   ————————  ————————
سه شنبه  فروردین  ۲۰  

————————

 

————————

تولید محتوا

۹-۱۲

چهارشنبه فروردین  ۲۱  

————————

 

————————

مقاله نویسی

۱۳-۱۷