سالن‌های اجتماعات کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه دی ۲۸ دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی

۹الی ۳۰/۱۲

 

—————————-

آموزش نرم افزارcamtasia

۳۰/۸- ۳۰/۱۲

حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

۱۷-۱۴

یکشنبه دی ۲۹  

—————————-

 

—————————-

آموزش نرم افزارcamtasia

۳۰/۸- ۳۰/۱۲

حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

(المپیاد)

۱۷-۱۴

دوشنبه دی ۳۰ کارگاه مراقبتهای ادغام یافته سلامت بیماریهای قلبی عروقی در بارداری ۱۴-۸  

—————————-

آزمون دستیاران رادیولوژی

۱۶-۱۴

دوره آموزشی نرم افزار ریویت

۲۰-۱۶

سه شنبه بهمن ۱ شورای پژوهشی

۱۴-۸

حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

۱۵ الی ۱۸(المپیاد)

دوره آموزشی نرم افزار ریویت

۲۰-۱۶

چهارشنبه بهمن ۲  

—————————-

MBA

۱۸-۱۴

طب اورژانس (pmp)

۳۰/۸ -۱۲