کارگاه های نیمه دوم سال ۱۳۹۷- آموزش ضمن خدمت

خواهشمند است جهت ثبت نام در هر یک از کارگاه‌ها، یک هفته قبل از برگزاری کارگاه با تلفن ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۱ (سرکار خانم محفوظی) تماس بگیرید. 

لیست کارگاه های نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۷
شماره مجوز ۱۱۵/۳۱۱۲/د/۹۷ مورخ ۹۷/۳/۲۰ بازه مجوز ۹۷/۱۲/۲۹
ردیف آموزش ردیف عنوان دوره ها نوع دوره ها ساعت نحوه برگزاری عناوین شغلی مورد نظر نام مدرس تاریخ زمان محل برگزاری
اختصاصی عمومی نظری عملی حضوری
۴۱۹ ۱ تیم سازی، سازگاری و انعطاف پذیری در سازمان * ۸ * بهداشتی درمانی، اداری مالی، آموزشی فرهنگی، پژوهشی خانم دکتر حسینی و خانم دکتر مینائیان ۹۷/۸/۰۵  ۹الی۱۲ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۵۸۰ ۲ مدیریت ایمنی در آزمایشگاه * ۵ * بهداشتی درمانی و آزمایشگاه آقای دکتر حسین ابراهیمی ۹۷/۸/۱۹  ۹الی۱۲ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۲۳۳ ۳ آموزش کار با نرم افزار ورد پیشرفته(word) * ۸ ۶ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۹۷/۸/۲۳  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۶۰۲ ۴ مدیریت زمان * ۸ * بهداشتی درمانی – آموزشی فرهنگی و پژوهشی- اداری و مالی آقای دکتر راشدی ۹۷/۸/۲۶  ۹الی۱۲ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۲۲۸ ۵ آموزش کار با نرم افزار اکسل مقدماتی (Excel) * ۸ ۶ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۹۷/۸/۲۹  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۲۲۷ ۶ آموزش کار با نرم افزار اکسل پیشرفته (Excel) * ۸ ۶ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۹۷/۸/۳۰  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۲۳۱ ۷ آموزش کار با نرم افزار پاورپوینت(PowerPoint) * ۸ ۶ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۱۳۹۷/۹/۶  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۲۲۶ ۸ جبرانی اکسل (Excel) * ۰ ۰ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۱۳۹۷/۹/۷  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۴۸ ۹ ارزیابی علم و علم سنجی * ۶ * بهداشتی درمانی، اداری مالی، آموزشی فرهنگی، پژوهشی خانم دکتر فرجی ۹۷/۹/۱۲  ۹الی۱۲ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۴۲۳ ۱۰ جستجو در اینترنت پیشرفته * ۸ * کلیه رسته ها آقای دکترعظیمی ۱۳۹۷/۹/۱۴  ۸:۳۰الی۱۲:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۱۱ فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته  * ۱۲ * کلیه رسته ها آقای دکتر عظیمی ۱۳۹۷/۹/۲۰  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷/۹/۲۱  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۱۲ Indesign * ۱۰ * بهداشتی درمانی، اداری مالی، آموزشی فرهنگی، پژوهشی آقای دکتر عظیمی ۹۷/۹/۲۷  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۹۷/۹/۲۸  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
۱۳ Visio * ۱۰ * بهداشتی درمانی، اداری مالی، آموزشی فرهنگی، پژوهشی آقای دکتر عظیمی ۹۷/۱۰/۴  ۸:۳۰الی۱۳:۳۱ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی
 
۱۲ Indesign * ۱۰ * بهداشتی درمانی، اداری مالی، آموزشی فرهنگی، پژوهشی آقای دکتر عظیمی ۹۷/۱۰/۵  ۸:۳۰الی۱۳:۳۰ طبقه ی چهارم کتابخانه مرکزی