ارتباط با ما

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

پست الکترونیکی: lib@iums.ac.ir

مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱

دفتر کتابخانه:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و   ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴

کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵

شماره شابکا کتابخانه مرکزی  ISIL): IR-200880130)

شماره تلفن تماس با بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی

 centlib_iums