منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36105
شماره مدرک : ‮‭۱۱‬ن‬
عنوان : اتفاق- خبر نامه
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۹‬: مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران.
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۱‬ ؛ ( ‮‭۴-۱۰‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۵-۹‬ )‮‭۱۳۸۱/۲‬ ؛( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۱/۳‬؛ ( ‮‭۴-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۲/۳‬ ؛ ( ‮‭۲-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۳/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۴-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۴/۵‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۴-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۵/۶‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۷‬ ؛ ( ‮‭۱۰‬،‮‭۹‬،‮‭۸‬، ‮‭۷‬ ،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۷‬ ؛ ( ‮‭۳‬، ‮‭۲‬، ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۷۷‬،‮‭۷۶‬، ‮‭۷۵‬ ، ‮‭۷۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۸‬ ؛ ( ‮‭۸۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۹‬ ؛؛ کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟