منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36106
شماره مدرک : ‮‭۱۲‬ن‬
عنوان : ارمغان دانش - مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۵‬: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۵-۶‬ )‮‭۱۳۷۶/۲‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۵-۱۶‬،‮‭۱۳-۱۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۰‬،‮‭۱۷-۱۸‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۸‬،‮‭۲۷‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬/( ‮‭۳۲‬،‮‭۳۰‬،‮‭۲۹‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۳۴-۳۶‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬ ؛ ( ‮‭۳۹‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬و‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۶‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟