منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36108
شماره مدرک : ‮‭۱۴‬ن‬
عنوان : دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
وضعيت نشر : سبزوار: : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار.
عنوان جدید (پیایند) : فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
عنوان قبلي (پيايند) : اسرار
نوبت انتشار : دو ماهنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۴/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۵/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۶/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۷/۵‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۸‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۹‬؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۵‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۳‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۲۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟