منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36118
شماره مدرک : ‮‭۲۴‬ن‬
عنوان : بولتن بیوتکنولوژی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۵‬: دفتر مطالعات بیوتکنولوژی، دفتر بررسیها، مطالعات علمی - صنعتی نهاد ریاست جمهوری.
نوبت انتشار : ماهانه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۶-۱۷‬ )‮‭۱۳۷۶/۲‬ ؛ ( ‮‭۱۸-۲۹‬ )‮‭۱۳۷۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۳۰-۴۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۵۴‬،‮‭۵۳‬،‮‭۵۰‬،‮‭۴۲-۴۸‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۵۷-۶۵‬،‮‭۵۵‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۷۳-۷۶‬،‮‭۶۶-۷۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬ ؛ ( ‮‭۷۷-۸۹‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۹۰-۱۰۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬ ؛( ‮‭۱۰۲-۱۱۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱۲۲‬،‮‭۱۲۱‬،‮‭۱۲۰‬،‮‭۱۱۹‬ ،‮‭۱۱۸‬ ،‮‭۱۱۷‬ ،‮‭۱۱۶‬،‮‭۱۱۵‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۱۲۶‬،‮‭۱۲۵‬،‮‭۱۲۳‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱۲۷-۱۳۰‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱۳۱-۱۴۵‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۱۴۹‬،‮‭۱۴۷‬،‮‭۱۴۶‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱۵۱-۱۵۷‬،‮‭۱۵۰‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۴‬؛ ( ‮‭۱۵۸-۱۶۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۵‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۴۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۴۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟