منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36131
شماره مدرک : ‮‭۳۷‬ن‬
عنوان : هفته نامه پزشکی امروز
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۰‬: فرخ سیف بهزاد.
نوبت انتشار : هفته نامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۹‬، ‮‭۱۲‬ )‮‭۱۳۷۱/۲‬ ؛ ( ‮‭۴۰‬ )‮‭۱۳۷۲/۳‬ ؛ ( ‮‭۴۳-۴۱‬،‮‭۴۷-۴۵‬،‮‭۵۲-۵۰‬،‮‭۶۷-۶۶‬،‮‭۷۱‬ )‮‭۱۳۷۳/۳‬ ؛ ( ‮‭۹۳‬،‮‭۹۸-۹۷‬،‮‭۱۰۳‬،‮‭۱۰۵‬،-‮‭۱۰۶‬،‮‭۱۰۸‬،‮‭۱۱۳-۱۱۰‬،‮‭۱۱۶-۱۱۵‬،‮‭۱۲۴-۱۱۹‬،‮‭۱۲۹-۱۲۶‬ )‮‭۱۳۷۴/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۳۴-۱۳۰‬،‮‭۱۳۷-۱۳۶‬،‮‭۱۴۳-۱۴۲‬،‮‭۱۴۶-۱۴۵‬،‮‭۱۵۰‬،‮‭۱۵۲‬،‮‭۱۵۵-۱۵۴‬،‮‭۱۵۷‬،‮‭۱۶۱-۱۶۰‬،‮‭۱۷۰-۱۶۳‬،‮‭۱۷۴‬،‮‭۱۷۵‬،‮‭۱۷۸-۱۷۷‬ )‮‭۱۳۷۵/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۲۴‬،‮‭۲۲۲‬،‮‭۲۱۴‬،‮‭۲۰۸‬،‮‭۲۰۰‬،‮‭۱۹۶‬،‮‭۱۹۴‬،‮‭۱۹۲‬،‮‭۱۹۱‬،‮‭۱۸۹‬،‮‭۱۸۸‬،‮‭۱۸۵‬،‮‭۱۷۹-۱۸۳‬ )‮‭۱۳۷۶/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۶۲‬،‮‭۲۶۱‬،‮‭۲۵۹‬،‮‭۲۵۶‬،‮‭۲۵۰-۲۵۳‬،‮‭۲۴۶‬،‮‭۲۴۴‬،‮‭۲۴۳‬،‮‭۲۴۰‬،‮‭۲۳۹‬،‮‭۲۳۸‬،‮‭۲۳۳‬،‮‭۲۳۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۷‬ ؛ ( ‮‭۳۳۸‬،‮‭۳۳۷‬،‮‭۳۳۶‬،‮‭۳۳۵‬،‮‭۳۳۴‬،‮‭۳۳۳‬،‮‭۳۳۲‬،‮‭۳۳۱‬،‮‭۳۳۰‬،‮‭۳۲۹‬،‮‭۳۲۸‬،‮‭۳۲۷‬،‮‭۳۲۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۸‬ ؛ ( ‮‭۳۵۸-۳۶۹‬،ویژه رادیولوژی ‮‭۳۵۶‬،‮‭۳۴۳-۳۵۵‬،‮‭۳۲۷-۳۴۱‬،‮‭۳۲۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۹‬ ،ویژه بیماریهای داخلی( ‮‭۳۷۰‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۰‬ ،( ‮‭۳۷۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳۷۲-۳۸۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳۸۳-۴۱۸‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴۱۹-۴۳۰‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴۳۱-۴۴۷‬ )‮‭۱۳۸۱/۱‬؛/( ‮‭۴۶۵-۴۶۹‬،‮‭۴۴۸-۴۶۳‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴۸۹-۵۱۴‬،‮‭۴۷۰-۴۸۷‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۵۴۷‬،‮‭۵۱۵-۵۴۵‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۵۴۸-۵۶۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۵۶۳-۵۷۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۴‬؛( ‮‭۶۰۹‬،‮‭۶۰۸‬،‮‭۶۰۷‬،‮‭۵۷۴-۶۰۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۶۱۵-۶۲۰‬،‮‭۶۱۰-۶۱۳‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۶۶۲‬،‮‭۶۶۱‬،‮‭۶۶۰‬،‮‭۶۵۳‬،‮‭۶۵۲‬،‮‭۶۵۶‬،‮‭۶۵۷‬، ‮‭۶۵۴‬ ،‮‭۶۵۵‬ ،‮‭۶۵۱‬،‮‭۶۵۰‬،‮‭۶۴۹‬،‮‭۶۴۸‬،‮‭۶۴۷‬،‮‭۶۴۶‬،‮‭۶۴۵‬ ،‮‭۶۴۴‬ ،‮‭۶۴۳‬،‮‭۶۴۲‬،‮‭۶۴۱‬،‮‭۶۴۰‬،‮‭۶۳۶‬،‮‭۶۳۵‬ ،‮‭۶۲۱-۶۲۹‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۶۶۹‬،‮‭۶۶۸‬،‮‭۶۶۷‬،‮‭۶۶۶‬،‮‭۶۶۵‬،‮‭۶۶۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۷۰۵‬،‮‭۷۰۴‬،‮‭۷۰۳‬،‮‭۷۰۲‬ ،‮‭۷۰۱‬،‮‭۷۰۰‬،‮‭۶۹۹‬،‮‭۶۹۸‬، ‮‭۶۹۷‬، ‮‭۶۹۶‬، ‮‭۶۹۵‬، ‮‭۶۹۴‬،‮‭۶۹۳‬، ‮‭۶۹۲‬،‮‭۶۹۱‬،‮‭۶۹۰‬، ‮‭۶۸۹‬، ‮‭۶۸۸‬، ‮‭۶۸۷‬،‮‭۶۸۶‬، ‮‭۶۸۵‬،‮‭۶۸۴‬،‮‭۶۸۳‬،‮‭۶۸۲‬،‮‭۶۸۱‬،‮‭۶۸۰‬،‮‭۶۷۹‬،‮‭۶۷۸‬،‮‭۶۷۷‬،‮‭۶۷۶‬ ،‮‭۶۷۵‬ ،‮‭۶۷۴‬،‮‭۶۷۳‬،‮‭۶۷۲‬،‮‭۶۷۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۷۱۸‬ ،‮‭۷۱۷‬، ‮‭۷۱۶‬ ،‮‭۷۱۵‬،‮‭۷۱۴‬،‮‭۷۱۳‬،‮‭۷۱۲‬،‮‭۷۱۱‬،‮‭۷۱۰‬،‮‭۷۰۹‬،‮‭۷۰۸‬،‮‭۷۰۷‬ ،‮‭۷۰۶‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۷۶۳‬،‮‭۷۶۲‬ ،‮‭۷۶۰‬_‮‭۷۵۰‬ ، ‮‭۷۴۸‬ ،‮‭۷۴۷‬،‮‭۷۴۶‬ ، ‮‭۷۴۵‬،‮‭۷۴۴‬،‮‭۷۴۲‬،‮‭۷۳۲‬،‮‭۷۳۰‬،‮‭۷۲۹‬،‮‭۷۲۷‬،‮‭۷۲۶‬، ‮‭۷۲۲‬،‮‭۷۲۱‬،‮‭۷۲۰‬،‮‭۷۱۹‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۷۹۴-۸۰۰‬،‮‭۷۹۲‬_‮‭۷۶۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۸۱۱‬_‮‭۸۰۷‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۸۵۹‬،‮‭۸۵۸‬،‮‭۸۵۷‬،‮‭۸۵۶‬،‮‭۸۵۵‬،‮‭۸۵۴‬،‮‭۸۴۹-۸۵۳‬ ،‮‭۸۱۲-۸۴۸‬ )‮‭۱۳۸۹/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۸۷۱‬،‮‭۸۶۴‬،‮‭۸۶۲‬ )‮‭۱۳۹۰/۲۱‬ ( ‮‭۹۷۷-۹۹۰‬،‮‭۹۷۴‬،‮‭۹۷۳‬،‮‭۹۷۰‬،‮‭۹۶۹‬،‮‭۹۵۳‬،‮‭۹۵۰‬،‮‭۹۴۹‬،‮‭۹۴۸‬،‮‭۹۴۷‬،‮‭۹۴۵‬ )‮‭۱۳۹۲/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۱۰۳۳-۱۰۴۰‬،‮‭۱۰۳۲‬،‮‭۱۰۱۸-۱۰۲۰-۱۰۲۴-۱۰۳۰‬،‮‭۱۰۰۵-۱۰۱۶‬ )‮‭۲۴‬ ( ‮‭۱۰۰۰‬،‮‭۹۹۵‬ )‮‭۱۳۹۳/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۱۰۶۲-۱۰۶۸‬،‮‭۱۰۵۶-۱۰۵۹‬ )‮‭۲۵‬ ( ‮‭۱۰۴۱-۱۰۴۹‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۴‬ ؛ ( ‮‭۱۰۶۹-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۵‬ ؛ ( ‮‭۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۵‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۷۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۷۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟