منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36143
شماره مدرک : ‮‭۴۹‬ن‬
عنوان : پژوهشهای علمی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۶۸‬: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴-۶‬ )‮‭۱۳۷۱‬ ؛ ( ‮‭۷-۸‬ )‮‭۱۳۷۲‬ ؛ ( ‮‭۹-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۳‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۴‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۲۰‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۲۵-۲۸‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ‮‭۲۹-۳۲‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( ‮‭۳۳‬ )‮‭۱۳۷۹‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ‮‭۱۷۳۱‬ )‮‭۴‬،‮‭۵‬،‮‭۶‬( ؛‮‭۲۷۳۱‬ )‮‭۷‬،‮‭۸‬( ؛‮‭۳۷۳۱‬ )
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۹۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۹۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟