منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36144
شماره مدرک : ‮‭۵۰‬ن‬
عنوان : پژوهش یار - نشریه علمی خبری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۷‬: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ویژه نامه بهار‮‭۱‬،تابستان‮‭۲‬،زمستان‮‭۳‬،‮‭۱۱‬،‮‭۹‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ویژه نامه بهار‮‭۶‬،‮‭۴-۵‬،‮‭۱‬،‮‭۱۶‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛( ویژه نامه زمستان ‮‭۲۰‬،‮‭۱۲‬،ویژه نامه تابستان‮‭۹‬،پاییز‮‭۱۱‬،‮‭۱۰‬،‮‭۱۸‬،‮‭۸‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۸۰‬+( ‮‭۱۳-۱۸‬ویژه نامه ) ؛ ( [ویژه هوایی‮‭۲۶‬] ‮‭۲۵-۲۷‬ )‮‭۱۳۸۱‬؛ ( ‮‭۲۸‬ )‮‭۱۳۸۲‬ ؛ ( ‮‭۴۰‬ ویژه مدیریت و مهندسی صنایع، ‮‭۴۱‬ ویژه مواد و فناوری های ساخت، ‮‭۴۲‬ ویژه مدیریت دانش و اطلاع رسانی )/‮‭۱۳۸۶‬؛ ( ‮‭۴۳‬ ویژه هوا فضا )‮‭۱۳۸۷‬؛ ( ‮‭۴۴‬ ویژه فناوری زیستی )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۴۵‬ ویژه مهندسی برق ) ‮‭۱۳۸۸‬؛ ( ‮‭۴۶‬ ویژه مواد و فناوری ساخت )‮‭۱۳۸۸‬ ؛ ( ‮‭۴۷‬ ویژه پیش بینی زمین لرزه )‮‭۱۳۸۸‬؛ ( ‮‭۴۸‬،‮‭۴۹‬ ویژه مهندسی برق )‮‭۱۳۸۹‬ ؛ ( ‮‭۵۰‬ ویژه فتاوری زیستی )‮‭۱۳۹۰‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۹۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۰۹۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟




 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟