منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36145
شماره مدرک : ‮‭۵۱‬ن‬
عنوان : پژوهنده - دوماهنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
وضعيت نشر : تهران، ، تابستان ‮‭۱۳۷۵‬: : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوبت انتشار : دوماهنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
تعداد در دوره : ۶
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۳-۵‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬ ؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۶‬، ‮‭۵‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۶‬، ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۷‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۳/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۰‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۰۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۰۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟