منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36154
شماره مدرک : ‮‭۶۰‬ن‬
عنوان : پیام پیشگیری - نشریه علمی سازمان بهزیستی کشور
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۵‬: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
نوبت انتشار : دو ماه یکبار
يادداشت : دوره انتشار آن = هفته نامه ، ماهانه این نشریه موقتا منتشر نمی شود
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۸‬ )‮‭۱۳۷۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۶-۸‬،‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۳‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۱۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۱۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟