منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36167
شماره مدرک : ‮‭۷۳‬ن‬
عنوان : تشخیص آزمایشگاهی - علمی پژوهشی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۹‬: عباس افراه.
نوبت انتشار : دو ماه یکبار
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ‮‭۱۱‬( آذر و دی )‮‭۱۳‬اسفند‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۱۶‬/مهروشهریور؛‮‭۱۳‬/فروردین ) ‮‭۱۳۸۰‬ ؛( ‮‭۲۵-۳۰‬ )/‮‭۱۳۸۲‬؛ ( ‮‭۳۱-۳۶‬ )‮‭۱۳۸۳‬ ؛ ( ‮‭۳۷-۴۳‬ )‮‭۱۳۸۴‬ ؛ ( ‮‭۴۵‬،‮‭۴۴‬ )‮‭۱۳۸۵‬ ؛ ( ‮‭۵۶‬ )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۶۱/۶۲‬ ،‮‭۶۰‬ )‮‭۱۳۸۸‬ ؛ ( ‮‭۶۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۶۶‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۸۴‬،‮‭۸۳‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۵‬ ؛( ‮‭۹۸‬،‮‭۹۷‬،‮‭۹۶‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۶‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۴۳موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۴۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟