منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36169
شماره مدرک : ‮‭۷۵‬ن‬
عنوان : جهان کتاب
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۴‬: موسسه فرهنگی - هنری جهان کتاب.
نوبت انتشار : دو هفته یکبار
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲۷-۳۰‬ )‮‭۲‬،( ‮‭۲۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۳‬،( ‮‭۹-۲۴‬ )‮‭۱۳۷۶/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۴‬،( ‮‭۹-۲۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۵-۲۴‬ )‮‭۴‬،( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۸/۵‬ ؛ ( ‮‭۳-۲۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۲۴‬،‮‭۳-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬ ؛ ( ‮‭۱۲‬،‮‭۱-۸‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۷-۱۱‬،‮‭۳-۵‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ ) ‮‭۱۳۸۴/۱۰‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۴۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۴۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟