منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36189
شماره مدرک : ‮‭۹۵‬ن‬
عنوان : خبرنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۷‬: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۱‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۲‬ ؛ ( ‮‭۱۱‬،‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۱/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۷‬؛( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۳‬ ؛ دوره ده ساله ( ‮‭۱۳۷۸-۱۳۸۷‬ ) ؛ ( ‮‭۵۱‬،‮‭۵۰‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۴‬ ؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۸۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۱۸۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟