منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36197
شماره مدرک : ‮‭۱۰۳‬ن‬
عنوان : دانشور - دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۳‬: دانشگاه شاهد.
عنوان قبلي (پيايند) : خبرنامه دانشگاه شاهد
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : این نشریه سالانه چهار شماره دارد که دو شماره غیر پزشکی است ، از شماره ‮‭۴۸‬ به بعد دوره انتشار آن به دو ماهنامه تغییر یافته است
: فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۵/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۵-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۶/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۰‬ )‮‭۱۳۷۷/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۶‬ )‮‭۷‬،( ‮‭۲۳-۲۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۶‬ ( ‮‭۲۹‬ )‮‭۱۳۷۹/۸‬ ؛ ( ‮‭۳۸‬،‮‭۳۵‬،‮‭۳۴‬،‮‭۳۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۸‬/( ‮‭۴۱‬،‮‭۴۰‬ )‮‭۱۳۸۱/۹‬ ؛ ( ‮‭۴۶‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۰‬ ؛( ‮‭۴۶-۴۹‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۵۰-۵۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۵۳-۵۵‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۵۸‬،‮‭۵۶‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۶۲‬،‮‭۶۱‬،‮‭۶۰‬،‮‭۵۹‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۶۴‬ ،‮‭۶۳‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۶۶‬،‮‭۶۵‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۷۰‬،‮‭۶۹‬،‮‭۶۸‬، ‮‭۶۷‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۷۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۷۵‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۷۷-۷۹‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۸۶‬،‮‭۸۰-۸۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۹۱‬،‮‭۹۰‬،‮‭۸۸‬،‮‭۸۷‬،‮‭۸۵‬ )‮‭۷۱/۹۸۳۱‬ ؛ (۵۹-۲۹ )‮‭۸۱/۰۹۳۱ ؛ ( ‮‭۷۹‬ )‮‭۹۱/۰۹۳۱‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۰۳موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۰۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟