رکورد قبلیرکورد بعدی

" صنعت و ایمنی - ماهنامه اقتصادی، علمی و فنی "


نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36212
شماره مدرک : ‮‭۱۱۸‬ن‬
عنوان : صنعت و ایمنی - ماهنامه اقتصادی، علمی و فنی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۶۸‬مهدی محمدی.
نوبت انتشار : دو ماه یکبار
يادداشت : نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران شماره اشتراک : ‮‭۱۱۰۷‬
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۶۳‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ‮‭۶۵-۷۰‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( ‮‭۷۱-۷۶‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۷۷-۸۴‬ )‮‭۱۳۸۰‬ ؛ ( ‮‭۸۹-۹۱‬،‮‭۸۵-۸۷‬ )‮‭۱۳۸۱‬ ؛ ( ‮‭۹۶‬،‮‭۹۵‬،‮‭۹۳‬،‮‭۹۲‬ )‮‭۱۳۸۲‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۳۳موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۳۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟