منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36215
شماره مدرک : ‮‭۱۲۱‬ن‬
عنوان : طب و تزکیه
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۰‬: معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی همراه با چکیده انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۷۱‬ ؛ ( ‮‭۷-۱۰‬ )‮‭۱۳۷۲‬ ؛ ( ‮‭۱۸‬ )‮‭۱۳۷۴‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۳‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۲۷‬،‮‭۲۶‬،‮‭۲۴‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛( ‮‭۲۸-۳۱‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ‮‭۳۲-۳۵‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( ‮‭۳۶-۳۹‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۴۰-۴۳‬ )‮‭۱۳۸۰‬ ؛ ( ‮‭۴۷‬،‮‭۴۶‬،‮‭۴۴‬ )‮‭۱۳۸۱‬ ؛ ( ‮‭۴۸-۵۱‬ )‮‭۱۳۸۲‬ ؛ ( ‮‭۵۲‬ )‮‭۱۳۸۳‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۶۴-۶۵‬، ‮‭۶۶-۶۷‬ )‮‭۱۳۸۷‬؛ ( ‮‭۶۸-۷۰/۷۱‬ )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۷۴/۷۵‬ ،‮‭۷۲/۷۳‬ )‮‭۱۳۸۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۲/۲۲‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۳۹موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۴۰موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟